PL/ENG/DE/SK

Projekty zrealizowane

loga poziom

Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała ul. Wielopolska 138 39-200 Dębica informuje, że zrealizował projekt nr POPW.01.04.00-18-0036/18 pn.
„Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy ZMI Leszek Potyrała".

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję - I Etap
Nr konkursu 1. rok 2017.

Cel projektu:

Przeprowadzenie audytu wzorniczego przedsiębiorstwa zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem jest strategia wzornicza.

 

www.zmi.pl
www.parp.gov.pl


Informacje o plikach cookie oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)