PL/ENG/DE/SK

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe ZMI

parp

Firma Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała z siedzibą w Dębicy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy Zakład Metalowo-Instalacyjny Leszek Potyrała wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w celu rozwoju firmy ZMI Leszek Potyrała”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.

Informacja o wyborze wykonawcy zapytania z dnia 26.10.2017
 
 

Informacje o plikach cookie oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)